Perşembe, 21 Şubat 2019

Şeyh Enver el-Evlaki Kimdir?

gty_anwar_al_awlaki_jef_121120_wmain
Şeyh Enver el-Evlaki 1971 yılında ABD’nin New Mexico eyaletinde doğdu. Yemen’de iyi bilinen bir aileye sahip olan el-Evlaki’nin babası Yemen’in eski tarım bakanlarından. ABD’nin New Mexico eyaletinde tarım ekonomisi üstüne eğitim görmüş olan Enver el-Evlaki’nin babası Nasır el Evlaki, Yemen’de Tarım Bakanlığı’nın yanı sıra üniversite rektörlüğü de yapmış bir akademisyendi.

Yedi yaşına dek Amerika’da yaşayan Enver el-Evlaki, daha sonra ailesiyle Yemen’e dönerek İslami eğitim almaya başladı. 1991’de inşaat mühendisliği okumak üzere Yemen hükümetinin verdiği bursla ABD’ye döndü. Öğrenciliği sırasında Müslüman Öğrenciler Birliği’nin başkanlığını yaptı. San Diego Üniversitesi’nde Eğitim Liderliği yüksek lisansı ve George Washington Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları doktorası yaptı.

İslami tebliğ çalışmalarına da başlayan Şeyh Enver el-Evlaki 1994 yılında Denver İslam Cemaati’nde imamlık yapmaya başladı. Daha sonra Colorado, California, Washington ve Virginia eyaletlerinde de imamlık yaparak küfrün merkezi Amerika’da İslam’ın nurunu yayan tevhid ve cihad şuuruna ermiş birçok davetçi yetiştirdi.

11 Eylül 2001’deki Manhattan’daki Dünya Ticaret Merkezi’ne olan saldırı, ikiz kulelerle birlikte “Amerika’ya kendi topraklarında kimse saldıramaz imajı”nı da yıkınca, Amerika’daki Müslümanlara karşı aşırı bir baskı, tutuklama ve paranoyak uygulamalar furyası başlatıldı.“Özgürlükler ülkesi” Amerika’da Kuran’ın mesajını anlatmanın fikirsel “terörizm”, İslami bir hayat yaşamanın ve sakal bırakmanın pratiksel bir “terörizm” olarak kabul edilmesi üzerine; hayatını İslam’a adamış olan Şeyh el-Evlaki’ye baskılar da arttı ve Şeyh 2002 yılında İngiltere’ye hicret etti. Burada da tevhid akidesine davet çalışmalarına ara vermeyen İmam el-Evlaki, aylarca Müslüman gençlere büyük rağbet gören dersler verdi. [1]

İngiltere’de akıcı İngilizcesiyle verdiği vaazlar çok büyük yankılar uyandırsa da, daha köklü çalışmalar yapmaya karar veren Enver el-Evlaki, 2004 başlarında eşi ve çocuklarıyla birlikte Yemen’e geri dönüş yaptı ve güneydeki Şebva vilayetine yerleşti.

Kısa süre içinde Yemen’in başkenti Sana’da, ABD ve BM’nin “terörist” diye nitelediği Abdül Mecid el-Zindani’nin önderliğindeki Sünni medresede dersler vermeye başlayan el-Evlaki, verdiği vaazlarla tevhidin anlaşılmasına, verdiği fetvalarla da cihadın büyümesine vesile olmaya başlayınca, Batılı Haçlı güçlerinin öfkesini üzerine çekti. Samimi bir âlimin, mütevazı bir Müslümanın cihada teşvik konuşmaları sadece Yemen’i değil, Avrupa ve Amerika’daki Müslüman gençliği de etkilemesi üzerine, 2004 yılında ABD Hazine Bakanlığı ve BM Şeyh el-Evlaki’yi “özel görevli küresel terörist” olarak ilan etti.

Amerika’nın birçok eyaletinde binlerce kişiye hitap etmiş el-Evlaki’ye suç isnat etmek Amerika için zor olmadı. Enver el Evlaki’nin 1998-99 yılları arasında, bir İslam vakfında başkan yardımcılığı yaptığı sırada, el-Kaide operasyonlarında yer alan Ziyad Halil tarafından ziyaret edildiği de ortaya çıktı. Daha sonra, 11 Eylül Manhattan saldırılarını düzenleyenlerden ikisinin San Diego Camisi’nde İmam el-Evlaki’nin İslami sohbetlerine katıldığı ortaya çıktı.

2006 yılında el-Kaide bağlantısı suçlamasıyla Yemen’de tutuklanan Şeyh el-Evlaki, 2007’de aşiretinin de yardımıyla 18 ay sonra serbest bırakıldı.

Bu süreçte Yemen’de çok önemli bir gelişme oldu ve Ocak 2009′da, El Kaide’nin Suudi Arabistan ve Yemen kollarının birleşmesiyle Arap Yarımadası El Kaidesi (AYEK) kuruldu. AYEK adını, 2003′teki Riyad saldırıları ve 2008′de Sana’daki ABD büyükelçiliğine saldırı ile duyurdu. [2] Amacı Suudi krallığı ile Yemen hükümetini yıkıp, Allah’ın kanunlarıyla yönetilen hilafet ilan etmek olan bu yapılanma, kısa sürede halk desteği bulmasıyla dünyanın gözü Rasulullah’ın da işaret ettiği bu topraklara çevrildi. Nitekim İmam Ahmed tarafından kendi Müsned’inde ve Taberani tarafından Mucem’ul Kebir isimli kitapta İbn-i Abbas yoluyla rivayet edilen bir hadisinde Rasulullah (sav) şöyle demiştir:

“On iki bin kişilik bir ordu, Aden-Abyan’dan çıkacak. Onlar zaferi Allah’a ve Resulü’ne getirecekler. Onlar benimkiler ve onlarınkiler arasında en iyilerdir.” [3]

Dünyanın dört bir yanında özellikle de Yemen’de Müslüman gençlerin İmam el-Evlaki gibi dünyayı elinin tersiyle itip Allah yolunda cihada yönelmesi, artık Batılılar için durdurulamayan bir sel görüntüsü almıştı. Şeyh el-Evlaki, sohbetlerinde ABD’ye karşı diz çökmeyi reddederek direnen Müslümanlara destek mesajları yolluyor ve şöyle söylüyordu: “Tüm dünyada mücahidler, cihadı yok etmek için Amerikan liderliğindeki uluslararası çabadan dolayı acı çektiler. Fakat 9 yıl sonra her cephede kazanıyorlar ve yeni cepheler açıyorlar. Dünyanın, 11 Eylül’ün gerçekleşmesinden sekiz yıl sonra, bu duruma geleceğini hayal etmek oldukça zordu. Tıpkı Rasulullah (sav)’in: ‘Ümmetimden bir grup Allah yolunda savaşmaya devam edecek ve onlara karşı olanlar onlara zarar veremeyecektir.’ buyurduğu gibi.” [4]

El-Cezire TV’ye verdiği bir röportajda el-Cezire muhabirinin “Washington Post ve Wall Street Journal gazeteleri CIA ajanlarının sizi muhtemel bir insansız uçak saldırısıyla öldürme hesapları yaptığını iddia etti. Amerikalılar sizi neden öldürmek istiyor?” sorusuna Şeyh, şöyle cevap veriyordu: “Çünkü ben bir Müslümanım ve İslam’la şereflendim. Bana yöneltilen suçlama Nidal Hasan, Ömer Faruk ve bazı 11 Eylül saldırganlarını teşvik etmem. Şu anda ABD beni 14 ayrı olaydan dolayı suçluyor. Bütün bunlar sesimizi susturma gayretinin bir parçasıdır ki bu ses, İslam ümmetinin haklarını savunma çağrısıdır. Onlar, onur ve adalet talebini reddediyorlar ve İslam ümmetinin boyun eğmesini ve zilleti kabul etmesini istiyorlar. Onlar demokratik ve barışçıl “ABD İslamı”nı pazarlamak istiyorlar. Bu (sahte) İslam, işbirlikçi ve hain olsalar bile yöneticilere itaati öngörüyor. Onlar işgalleri tanıyan ve tepki vermeyen bir İslam’ı istiyorlar. Onlar şeriatın, cihadın ve İslam hilafetinin olmadığı bir İslam’ı istiyor. Bizler ise cihadın ve şeriat kurallarının olduğu bir İslam’ı peygamber Muhammed (sav)’e gönderilmiş İslam diye kabul ediyoruz. Bu gerçek İslam’ı kabul eden herkesi öldürüyor, hapsediyor ya da medya linçine tabi tutuyorlar.” [5]

Facebook sayfasında ve youtube videolarında, yayımladığı kitaplar ve CD’lerde işgal edilmiş İslam topraklarının kurtarılması ve hilafetin yeniden kurulması için cihadı teşvik etmesi, birçok gencin gaflet uykusundan uyanıp cihad cephelerine akın etmesine vesile oldu.

Şeyh Enver el-Evlaki, bu konuda “Cihadı Desteklemenin 44 Yolu” makalesini yazıyor ve şöyle söylüyordu: “Cihad, İslam’daki en büyük ameldir [6] ve ümmet bu amelin uygulanmasıyla kurtuluşa erer. Tıpkı günümüzde olduğu gibi Müslümanların toprakları kâfirler tarafından işgal edildiği, zorbaların zindanları Müslüman esirlerle doldurulduğu, Allah’ın hükümlerinin yeryüzünden kaldırıldığı, İslam’ın kökünün kazınması adına saldırıda bulunulduğu zaman, cihad, tüm Müslümanların üzerine farz haline gelir. İşte bu durumda çocuk anne ve babasından, kadın kocasından ve borçlu alacaklısından izin almadan bu ameli yerine getirmelidir.” [7]

Şeyh el-Evlaki’nin akıcı İngilizcesiyle verdiği İslami sohbetlerinin internette izlenme rekorları kırması, cihad fetvalarını okuyan Batı’daki Müslüman gençlerin cephelere koşmaya başlaması son büyük tiran olan Amerika’nın öfkesini üzerine çekiyordu. ABD Adalet Bakanı Eric Holder, kendi vatandaşı İmam Enver el-Evlakinin, “El Kaide lideri Usame Bin Ladin kadar büyük bir tehdit oluşturduğunu, ABDnin el-Evlaki’yi etkisiz kılmak için elinden geleni yapacağını” belirtti. [8]

Tüm tehditlere rağmen Şeyh el-Evlaki tevhidin anlaşılması ve cihadın yayılması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyordu. Ağustos 2009 yılında Guantanamo’da esir tutulan Müslümanlar için para topladı ve Londrada bir etkinlikte telekonferans yoluyla İngiltere gençlerine konferans verdi. [9]

Her fırsatta ümmetin bir an önce bu zillet durumundan kurtarılması gerektiğini anlatıyordu İmam el-Evlaki. Ümmetin kurtuluş yolunun ise cihaddan geçtiğini anlatan şeyh, bu konuda zihinlerdeki şüpheleri gidererek genç kuşağa gidilmesi gerekilen yolu gösteriyordu: “… Bütün bunlar beni hilafetin yeniden kurulması için tercih edilen dördüncü metoda sevk ediyor, Allah yolunda cihad metoduna. Rasûlullah (s.a.v)’ın, önce Medine’de devleti kurup sonra cihad ettiği gerçeği bize karşı delil olarak sürülüyor. Burada çok önemli bir gerçeği görmezden geliyorlar. Rasûlullah(s.a.v), Medine’de devleti kurduğu zaman işgal edilmiş İslam toprakları yoktu. Bu ciddi ve büyük bir fark değil mi? Bugün İslam toprakları işgal altındadır ve bütün İslam âlimleri şu anda İslam topraklarının kurtarılması için cihadın özrü olmayan her Müslümanın üzerine farz-ı ayn olduğunu söylüyorlar.” [10]

Şeyh el-Evlaki, bir yandan ümmeti şuurlandırıyor, bir yandan da Batı’nın oyunlarını bir bir deşifre ediyordu. Bunlardan bir tanesi de Mardin’de yapılan konferanstı. Batı medyasında çok geniş yer bulan bu konferansın yeri konuya uygun olarak seçilmişti. Bundan 8 asır önce Şeyhulislam İbn-i Teymiyye’nin Mardin halkının cihad hakkındaki sorusuna verdiği ünlü Mardin Fetvasının –işgal beldesinde cihadın farz-ı ayn olduğunun fetvası- günümüzde geçerli olamayacağını anlatan bir konferanstı bu. Ilımlı İslam projesinin bir ayağı olarak Müslümanların kendini savunmak için kılıcı eline almak yerine boyun eğmelerinin çağrısıydı kısaca. Şeyh el-Evlaki uzunca bir makalesiyle bu sapıklığı reddedip cihad fetvasının günümüzde de aynen geçerli olduğunu delilleriyle ortaya koymasıyla ılımlı İslam’a ağır bir darbe vurulmuş oldu. Şeyh, Ortadoğu’da oynanan oyunu şu cümleleriyle deşifre ediyordu:

“Amerika askeri bütçesini Marslılarla değil, Müslümanlarla savaşmak için artırmaktadır. Diğer yandan İran bölgenin en büyük ordusunu donatmakla meşgul. Bir Şii-Safevi imparatorluğunun temelleri gözümüzün önünde atılıyor. Biraz ferasetle bakan biri, bu projeye kimin başkanlık ettiğini görür. Ortadoğu isimli bu bölge devasa bir savaşın eşiğinde. Ehl-i Sünnet bu üç tarafı olan savaşın şu ana kadar en zayıf tarafı. Körfez diktatörleri ve askeri cuntalar bizi çoktan sattı. Lider ve yöneticilerimiz tarihin bu kritik döneminde bize tam anlamıyla ihanet etti. En son ihtiyacımız olan şey ise âlimlerimizin de bu yolu takip etmesi. Ehl-i Sünnet daha fazla moral bozukluğu istemiyor. Gelecek dünya savaşı tam da bizim bölgelerimizi savaş alanına çevirecekken ve bu aşikârken, âlimlerin (!) bize gözümüzdeki perdeyi kaldırıp uluslararası anlaşmaların teminatı altında barış ve esenlik içinde medeni! bir şekilde yaşamamızı, biz Müslümanlara söylemelerine ihtiyacımız yoktur!” [11]

Amerikan firavunu Barack Obama, 2009 yılındaki Detroit uçağı girişiminde sonra, beklenmedik bir karar alarak, CIAin Şeyh el-Evlakiyi öldürmesini emretmişti. Bundan kısa bir süre sonra Güney Yemende el Kaide üssü olduğuna inanılan bir bölgeye hava saldırısı düzenlenmiş ama Şeyh el-Evlaki saldırıdan kurtulmayı başarmıştı. Enver el-Evlakinin ailesi, ABD’nin, kendi vatandaşlarından birini, herhangi bir yargılama olmaksızın öldürme yoluna gitmesini durdurmak için yasal girişimlerde [12] bulunsa da “hukuk” devleti olduğunu iddia eden Amerika, bu putunu yemek pahasına kanıtlanmış somut bir suçu bulunmasa da Şeyh el-Evlaki’yi öldürmek istiyordu. “ABD yasalarına göre, suç işlemiş herhangi bir ABD yurttaşı yargılamaya tabi tutulmadan infaz edilemez.” yasası söz konusu “tevhid ehli bir âlim” olduğunda anlaşılan işlemiyordu. [13]

ABDye ait bir insansız hava aracı, 2011’in Mayıs ayında İmam Enver el-Evlaki ye yönelik bir operasyon düzenlemiş ancak El Evlaki bu saldırıdan kurtulmuştu. Yemenli yetkililer, daha önce yaptıkları bir açıklamada, El Evlaki nin 2009 yılında öldürüldüğünü öne sürmüştü. Aynı açıklamayı Yemenli yetkililer 2010 yılında da yaptı. 30 Eylül 2011 günü şeyh Enver el-Evlaki arabayla hareket halindeyken Amerikan insansız uçaklarının hedefi oldu. Saldırıdan sonra cesetleri teşhis etmek mümkün olmadı, çünkü ortada sağlam bedenler kalmamıştı. Ceset parçaları toplandı ve Yemen’in kurak topraklarına gömüldü.

“Zâlimlerin yaptıklarından Allah ın gafil olduğunu zannetme. Allah, onları ancak gözlerin dehşetle bakakalacağı bir güne erteliyor.” (İbrahim; 42)

Notlar

[1] http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2011/09/110930_al_awlaki.shtml
[2] http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2011/09/110930_yemen_awlaki.shtml
[3] Hadisin ve Yemenle ilgili diğer hadisleri Şeyh Ebu Muhammed el-Makdisi’nin açıklaması için: http://www.tevbe.info/index.php/hadislerin-isiginda-bugun-yemende-yasananlar/
[4] Evlaki’nin bu yazısını okumak için: http://www.pressmedya.com/yazar.asp?yaziID=3525
[5] http://www.kavkaznews.com/eng/content/2010/04/16/11860.shtml
[6] Buhari, Itk 2; Müslim, İmân 136
[7] http://www.pressmedya.com/haber_detay.asp?haberID=2395
[8] http://www.sutunhaber.com/92737_haber.html
[9] http://theweek.com/article/index/102685/who-is-anwar-al-awlaki
[10] El-Evlaki’nin “Hilafet Tekrar Kurulur mu?” yazısı için: http://www.pressmedya.com/yazar.asp?yaziID=2708
[11] Şeyh el-Evlaki’ni bu makalesini okumak için: http://www.pressmedya.com/yazar.asp?yaziID=2864
[12] http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2011/09/110930_al_awlaki.shtml
[13] http://www.dunyabulteni.net/index.php?aType=haber&ArticleID=177579&q=evlaki

Kaynak: ummetislam.com
Yazar: @muslim

BU HABERLER DE VAR!

Irak fatihi Sa’d bin Ebi Vakkas (Radiyallahu Anh)

  بِسْـمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم Ebu Vakkas lakaplı Malik bin Vehb’in oğludur. Nesebi Kilab bin Mürre’de Nebi …

Malcolm X Kimdir?

Gerçek ismi Malcolm Little olup, 1925 yılında ABD’nin Nebraska eyaletinin Omaha kentinde doğdu. Babası Earl …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir