Çarşamba, 20 Kasım 2019

Selsebil Admin

Çocuk Eğitiminde Babanın Rolü

Çocuk sevgisi fıtrî bir sevgidir. Her evlenen erkek ya da kadın çocuk sahibi olmayı ister. Bazı toplumlarda özellikle de erkeklerin baba olma yönündeki beklentileri daha ağır basmaktadır. Çocuk insana niçin verilir? Hayatımızın imtihan olduğunu bildiren Allah, evlatlarında imtihan vesilesi olduğunu beyan etmiştir: ”Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız birer imtihandır. Büyük ecir …

Devamını Oku

Lâ İlâhe İlallâh Bir Sözden İbaret Değildir – 2

  Değişimin, ulaştığı bugünkü boyutunun genel özellikleri şöyledir; Allah’ın varlığı konusu, müşrikler de dâhil olmak üzere bütün insanlarca tartışmasız kabul edilmesi nedeniyle, Rasûlullah (sav)’in risâlet dönemi ve onu takip eden ilk asır içerisinde, Tevhidî ilgilendirir problemlerin arasında yer almaz. Tevhid’i ilgilendirir problemler bilhassa Ulûhiyet, Rubûbiyet konuları çerçevesinde açığa çıkar. Ancak …

Devamını Oku

Lâ İlâhe İlallâh Bir Sözden İbaret Değildir – 1

Lâ ilâhe illallâh sadece benimsenen bir söz olarak ifade edilmesinin ise, Tevhid’le hiçbir ilgisi yoktur. Elbette ki Lâ ilâhe illallah bir sözdür. Rasûlullah (sav) insanların bu sözü söylemelerinin cennette vesile olacağını açıklar. Ancak bu, onu hiçbir anlam ifade etmeyen veya anlamı tam olarak bilinmeyen bir söz olarak söyleseniz de olur …

Devamını Oku

Bid`atler Hakkında

Cabir diyor ki: ”Peygamberimiz (salât ve selam üzerine olsun) bir minberden bize hitap ederken gözleri kızardı, sesinin tonu yükseldi ve öfkesi kabardı. Sanki akşam-sabah saldıracak bir düşman ordusunun üzerimize gelmekte olduğunu haber veriyor gibi işaret parmağı ile orta parmağını birleştirerek ”Benim Peygamber olarak gönderilmemin tarihi ile kıyametin kopması bu ikisi …

Devamını Oku

Müslüman Genç Kızın Öğrenmesi Gereken İlimler

1) Aklını İslam’ı Hakikatler ve İlmi Gerçeklerle Beslemesi Gerekir. Müslüman genç kıza düşen görev İslam’ın temel esasları olan Kur’an’ı Kerim’i ve hadisleri etrafından derinlemesine düşünmesi, okumuş olduğu nasların anlamalarını özümsemesi, asıllarını (mümkünse ezberleyerek) kendine mal etmesi, her hükmün konuluş gayesini anlamasıdır. Mesela inancı kökleştirmek, toplumu idare etmek, ahlakı güzelleştirmek gibi konuları …

Devamını Oku

Batı`nın Oyunu: Milliyetçilik Akımı

1789 Fransız Devrimi`nden sonra ortaya çıkan, 20.yy da tüm dünyaya yayılan, Faşizm, Nasyonal sosyalizm ve Şovenizm gibi kavram ve ideolojileri kapsayan, bir milletin egemenliği ve üstünlüğü ile bir toplumun gelişeceğini ve dünyanın daha iyi bir hal alacağını savunan, ulusçu fikir akımına milliyetçilik denir. Ana hatlarıyla bu şekilde bir tanım yapsakta …

Devamını Oku

Tevhide Davete Nasıl Başlanmalı?

‘’Yaratan rabbinin adıyla oku. O insanı aşılanmış bir yumurtadan yarattı. Oku! İnsana kalemle yazmayı öğreten ve bilmediğini öğreten Rabbin çok cömerttir.’’ Alak 1-5   Tağutları inkar, sadece tağutları söylemle reddettiğini söyleyerek olmuyor. Yani bazı korku ve endişelerimiz var. O korku ve endişeler dünya hayatının geçici menfaatlerinden ya da dünya hayatında …

Devamını Oku

Meleklere İman Ne demektir?

İnsanın meleklere inanması demek, önünde şeytan ve meleklerin sunduğu seçeneklere dolu ruhî bir hayat olduğunu, meleklerin telkin ve teşviklerine göre hareket edip mevcut yeteneklerini bu yönde yükseltmesi gerektiğini kabul etmesi, Allah’ın görevlendirdiği meleklerin kendisini daima gözetlediğini ve yaptıklarını kaydettiklerini unutmaması demektir.   ‘’Onu (insanı), önünde ve ardından izleyiciler vardır. Onu …

Devamını Oku

Şehid Ömer el-Muhtar Kimdir

Ömer Muhtar 1858 yılında, Libya’da Defne bölgesinin Batnan kasabasında dünyaya geldi. Mensubu olduğu Münifiye kabilesi izzet ve şerefiyle meşhur bir topluluktu. Babası Muhtar, mertliği,cesareti ve güçlülüğü ile tanınmış kahraman bir şahsiyetti. Annesinin ismi Aişe binti Muharib’tir. Küçük Ömer ilk eğitimini muhterem pederi Muhtar’dan aldı. Babası, 1878 yılında hac vazifesini ifa …

Devamını Oku

Biz Kimiz? Suçumuz Ne? – Ebu Muhammed el-Makdisi

Şeyh Ebu Muhammed el-Makdisi`nin “Allah`ın Musa`yı kurtarıp düşmanlarını helak ettiği gün” yazdığı mektubundan alıntıdır. Bütün hamdler alemlerin Rabbi Allah`a özgüdür. Salat ve selam Allah`ın elçisi Muhammed(sallallahu aleyhi ve sellem)`e, O`nun ailesi ve ashabının üzerine olsun. Hiç şüphesiz ki, Allahu Teala`nın kulları üzerine öğrenmelerini ve amel etmelerini farz kıldığı esasların ilki, …

Devamını Oku