Perşembe, 20 Şubat 2020

Bid`atler Hakkında

2413678-nazar-agaci

Cabir diyor ki:

”Peygamberimiz (salât ve selam üzerine olsun) bir minberden bize hitap ederken gözleri kızardı, sesinin tonu yükseldi ve öfkesi kabardı. Sanki akşam-sabah saldıracak bir düşman ordusunun üzerimize gelmekte olduğunu haber veriyor gibi işaret parmağı ile orta parmağını birleştirerek ”Benim Peygamber olarak gönderilmemin tarihi ile kıyametin kopması bu ikisi kadar birbirine yakındır” dedikten sonra sözlerine şöyle devam etti:

”Sözlerin en hayırlısı Allah’ın kitabı ve hidayetlerin en hayırlısı Muhammed’in rehberliğidir.

En kötü şeyler de sonrada uydurulup ortaya çıkarılan şeylerdir. Her bi’dat birer sapıklıktır.” [1]

Bidat işleyen insanlar, inanç ve davranış bozuklukları yanında, kalpler bu anma törenlerinden haz duymakta ve bunlar yüzünden çoğu sünnetten soğumaktadır. Öyle ki, bu törenleri hiç kaçırmayan halk yığınlarının teravih namazına ve beş vakit namaza karşı aynı derecede iştahlı olmadıkları görülür.

 

”Kim bizim tutumuza uymayan bir iş yaparsa, yaptığı iş tarafımızdan reddedilmiştir.” [2]

 

”Kim bizim bu dinimizde yeri olmayan yeni bir şey ortaya atarsa, ortaya attığı şey tarafımızdan reddedilmiştir.” [3]

 

”Benden sonra yaşayacak olanlarınız birçok ihtilaflar göreceklerdir. Buna göre sakın benim ve benden sonraki raşid halifelerimin sünnetinden(yolumdan) ayrılmayınız. Buna sımsıkı sarılınız ve azı dişlerinizle yapışınız. Sonradan ortaya atılacak olan şeylerden kesinlikle uzak durunuz. Çünkü her bi’dat sapıklıktır.” [4]

 

Bazı kimseler ‘’Bid’atlar güzel ve çirkin olmak üzere ikiye ayrılır.’’ derler. Böyle derken de Hz. Ömer’in (Allah ondan razı olsun)teravih namazının cemaatle kılınışı ile ilgili olarak: ‘’Bu ne güzel bidattır’’ şeklindeki sözünü delil getirirler. Kimi zaman da Peygamber efendimizden sonra ortaya çıkan ve icma-i ümmet ya da kıyaslama metodu ile mekruh sayılmamış, hatta güzel kabul edilmiş olan bazı davranış ve sözleri gerekçe olarak ileri sürerler.

Kimi zaman da bu iki gerekçeye halk arasında yaygın adet ve gelenekleri ilmin denetiminden kaçırma ya da sağlıklı biçimde ilmin ölçülerine vurmama tutumu eklenir ve bu tutum, bazı bidatlerin güzelliğinin delili olarak kullanılır. Bu iş, ya insanın öteden beri uyguladığı ya da alıştığı bir davranışı, o konuda diğer Müslümanların ne düşündüklerini arama zahmetine katlanmaksızın icma-i ümmet gereği sayaraj veya alışılmışı terk etmeyi tuhaf ya da ters görmek suretiyle meydana çıkar.

Tıpkı Allah’ın şu ayette bize anlattığı gibi:

 

‘’Onlara –Allah’ın indirdiği prensiblere ve Peygamberin söylediklerine geliniz- dendiği zaman

–bize atalarımızdan kalan adet ve gelenekler yeter- derler.’’ (Maide 104)

 

İbn-i Teymiyye – Sırât-ı Müstakîm

 

İmam Malik (179/795) bid’atı ‘’Bugün dininizi tamamladım ve ikmal ettim(5/3)’’ âyetine kadar ‘’dinde olmayan şey, bugün de dinden değildir.’’ olarak tanımlar.

 

Sahabîler bid’ât konusunda çok hassas davranırlar. Çünkü Rasûlullah (sav) bir çok kez onları bid’atten sakındırır. Örneğin ashabına şunları söyler; ‘’ Sözün en hayırlısı Allah’ın sözüdür, yolun en hayırlısı Muhammed’in yoludur; işlerin en kötüsü dine sonradan sokulan bid’atlardır.’’[1]

 

Sonraki nesillerde (ki, artık Kültür İslam’ı etkin olmaya başlamıştır.) bazıları bid’atın anlamını kısmen değiştirip her türlü yeniliğin ifadesi olarak kullanırlar. Bu durum yeni oluşan İslâm dışı şartlara genel bir tepki olarak açığa çıkar. Diğer bazıları ise güzel bid’at(bid’atı-hasene) ve kötü bid’at (bid’at-ı seyyie) ayrımı yaparak, konuyu farklı bir bakış açısı getirirler. Halbuki bid’atın iyisinin olmadığını bizzat Rasûlullah(sav)’in her türlü bid’atı sapıklık olarak nitelemesinden anlaşılmaktadır.[2]

 

Hz.Ömer (23/644) bid’atçıya sayısız dayak atar ve attırırken[3] Hasan Basrî’de (110/728) bid’atçıların cemaatine karışmaz, onların cemaatiyle namaz dahi kılmaz.[4]

 

Celalettin Vatandaş

 

[1] Buharî, i’tisam 2; Ibn Mâce, Mukaddime 7

[2] Müslim, 2/592

[3]Hisbe, 84; Teymiyye, 4/13,14

[4]Watt, 96

Bid’at’ın Güzeli Olur mu?

http://kuttabmedya.com/bidatin-guzeli-olur-mu/

Hz. Ömer’in Cemaatle Namaz Kılışı hakkındaki tartışma:

http://kuttabmedya.com/cemaatle-teravih-namazi-kilmak/

 

[1]Müslim, c. 3, s. 592

[2]Müslim, c. 3, s. 1343

[3]Buhari, c. 5, s. 301

[4]Ebu Davud, c. 5, s. 13

BU HABERLER DE VAR!

Yoksa Kalbin Öldü Mü?

  Bu can alıcı sorunun cevabını soracağım soruyla cevaplandıralım öncelikle; Peki, tertemiz, bozulmamış kalp nedir? …

Müslüman kadın için; Çarşı ve Pazar gezmek

  Müslüman kadın için; Çarşı ve Pazar gezmek Ebu Hureyre radıyallahu anh’ten rivayeten Rasûlullah sallallahu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir