Cuma, 20 Ekim 2017

Hasan el Benna: Müslüman Kardeşin Vazifeleri

4f721663c5dac690121e1833ec7e7c93

Şehid İmam Hasan el Benna Risalesinde, Müslümanların vazifelerini 40 maddeyle özetlenmiş ve içinde yaşadığı topluma

karşı yapması gereken ödevlerini şöyle sıralamıştır:

 

-Ey samimi kardeşlerim! Bu prensiplere inanıp biat etmekle girdiğin davanın temel yapısında kuvvetli bir taş gibi yer alman için, sana düşen bu görevleri yerine getirmen lazımdır.

 

 1. Her gün, Kur’an’ı Kerim’den bir cüzden az olmamak şartı ile belli bir miktar Kur’an okumalısın. En az ayda bir hatim yapmalısın, yapacağın hatim üç günden az zaman da olmamalıdır. (Rasûlullah üç günden daha az bir vakitte hatim indirilmesini nehyetmiştir.)

 

 

 1. Kur’an’ı Kerim’i tertil üzere okuyup, ne okuduğunun farkında olmalısın. Manalarını düşünüp anlamaya çalışmalısın.Peygamberimizin pak siretini okumalısın. Gücün yettiği kadarı ile İslam tarihini ve bizden önceki Müslümanların mücadelerini anlatan eserleri okumalısın.

 

 1. Genel bir sağlık kontrolünden geçmelisin. Vücudundaki hastalıkları tedavi ettirmelisin. Vücutça kuvvetli ve sağlıklı olmanı gerektiren şeylere önem vermelisin. Sıhhî açıdan zayıflamana sebep olacak şeylerden kaçınmalısın.

 

 1. Çay ve kahve gibi uyarıcı olan içeceklerden fazla içmemeye dikkat etmelisin ve sigara içmekten kesinlikle sakınmalısın.

 

 1. Mesken, elbise, yiyecek ve içecek, vücut ve çalışma yerinin temizliğine önem vermelisin. Çünkü İslam dini temizlik üzerine kurulmuştur.

 

 1. Doğru konuşmalı ve asla yalan söylememelisin.

 

 1. Verdiğin sözü yerine getirmelisin. Şartlar ne olursa olsun sözünde durmalısın.

 

 1. Çok sabırlı ve cesur olmalısın. Cesaretin en üstünü, hakkı açıkça söylemek, sırları saklamak, hataları itiraf etmek, nefisten intikam almak ve öfke anında nefsi yenmektir.

 

 1. Daima vakarlı olmalı ve ciddiyetini korumalısın. Ancak vakarın; latifeli söz söylemene ve tebessüm etmene engel olmamalıdır.

 

 1. Son derece hayâlı, ince anlayışlı, iyilikten hoşlanan ve kötülükten nefret eden, küçük düşürülmeyecek ve zelil olmayacak şekilde alçak gönüllü olmalısın. Ancak yaltaklanan biri olmamalısın. Sana layık olana ulaşman için ondan daha düşük makamı istemelisin.

 

 1. Her yerde ve zamanda adaletli davranmalı ve adalete uygun hükmetmelisin. Öfkelendiğinde iyiliklerini unutmaktan, hoşgörülü olduğunda da kötülükleri görmemezlikten sakınmalısın. Düşmanlık, iyilikleri unutturmamalıdır. Acı da olsa kendi nefsinin veya yakınlarının aleyhine de olsa daima hakkı söylemelisin.

 

 1. Dinç ve gayretli olmalısın. Halka ve umuma hizmet etmeyi huy ve adet etmelisin. Diğer insanlara hizmet edebildiğinde mutluluk ve sevinç duymalısın. Böylece hastaları ziyaret etmeli, zayıfları taşımalı, muhtaçlara yardım etmeli, tatlı sözle bile olsa musibete uğrayanlara yardım etmeli ve daima iyiliğe yönelmelisin.

 

 1. Bağırmamalı, suçları affetmeli, yumuşak davranmalı, sabretmelisin. İnsanlara ve hayvanlara acımalısın. Bütün insanlara karşı iyi muamelede bulunmalısın. Büyüklere saygı, küçüklere şefkat göstermeli, ayıpları araştırmayan, gıybet etmeyen, gürültü yapmayan, giriş ve çıkışlarda izin isteyen biri olmalısın.

 

 1. Müslümanların risale, dergi ve gazetelerini ve diğer yayınlarını bol bol okumalısın. Küçükte olsa kendine bir kütüphane -çalışma odası- hazırlamalısın. İlminde ve sanatında uzmanlaşmaya gayret etmelisin. İslam’ın genel konularında öyle derin bir bilgiye sahip olmaya çalışmalısın ki, bu bilgi ile İslam düşüncesini öğrenmeye ve bu düşüncenin gereklerine uygun düşen hükümleri verebilmelisin.

 

 1. Ne kadar zengin olursan ol, mutlaka ekonomik bir uğraşın olmalı, ne kadar sönük olursa olsun serbest teşebbüse girmelisin.

 

 1. Resmi vazifelere karşı çok düşkün olmamalısın. Bu görevi en dar geçim kapısı olarak saymalısın. Sana resmi görev verildiğinde onu reddetmemelisin. Resmi görevden ancak bu dava ile ilgili görevlerden tamamen çeliştiği zaman ayrılmalısın.

 

 1. Mükemmellik, sağlamlık, hile katmama ve verilen sözü yerine getirme bakımında görevini tam olarak yerine getirmeye çaba sarf etmelisin.

 

 1. Hakkını güzelce araştırmalısın. Ödemen gereken insan haklarını da asla istemeye ve vade uzatmaya yol açmadan noksansız tam olarak vermelisin.

 

 1. Gaye ne olursa olsun, kumardan, şans oyunları ve piyangonun her çeşidinden ve kazancı ne olursa olsun haram kazanç yollarından kaçınmalısın.

 

 1. Bütün ilişkilerinde faizden uzaklaşmalı ve ondan tamamen arınmalısın.

 

 1. Genel İslam servetini, İslamî fabrikaları ve ekonomik iş merkezlerini kurmaya teşvik etme de kullanmalısın. Şartlar ne olursa olsun paranın Müslüman olmayanların eline geçmemesine dikkat etmelisin. Yalnız İslam memleketlerinin mallarından giymeli ve yemelisin.

 

 1. Davaya maddi yardımda bulunmalısın, malının farz olan zekâtını vermelisin. Gelirin ne kadar az olursa olsun malının belirli bir kısmını isteyen veya iffetinden dolayı isteyemeyen yoksullara vermelisin.

 

 1. Azda olsa afetler için malının bir kısmını biriktirmelisin. Ve asla maddi yönden çıkmaza girmemelisin.

 

 1. Gücün oranında İslamî adetleri ihya etmelisin. Hayatın bütün basamaklarında İslam’a uymalı, yabancı gelenek ve adetleri yok etmeye çalışmalısın. Peygamberimizin pak olan sünnetini takip etmeli ve ona yönelmelisin.

 

 1. İslam’a uymayan bütün medeni, yerli mahkemeler, hükümler, kulüpler, gazeteler, cemaatler, okullar ve İslam’ı düşünce ile ters düşen ve ona karşı çıkan cemiyetlerle ilgini tamamen kesmelisin.

 

 1. Daima Allah’tan korkmalısın. Âhireti hatırlamalı ve ona hazırlanmalısın. Azim ve gayretle yüce Allah’ın rızasını vesile olan ibadet ve davranış aşamalarını kat etmelisin. Nafile ibadetlerin bazıları şunlardır: gece namazı, en az her ay üç gün oruç tutmak, kalp ve dil ile yapılan zikirlere önem vermek ve her durum için Peygamberden rivayet edilen dualarla dua etmeye yönelmelisin.

 

 1. Her zaman temiz olmalı, iyice taharetlenmelisin ve çoğu zaman abdestli olmaya gayret etmelisin.

 

 1. Namazını doğru kılmalısın. Namazlarını zamanında kılmalısın. Mümkün mertebe namazını cemaatle ve camide kılmaya gayret etmelisin.

 

 1. Ramazan ayında oruç tutmalı, maddi gücün elverirse Kâbe’yi ziyaret edip hacc etmelisin. Şu anda gücün buna yetmiyorsa bu imkânı elde etmeye çalışmalısın.

 

 1. Daima cihad niyetinde olmalı, gerektiğinde bu uğurda şehid olmayı arzu etmeli ve gücün yettiğince cihad için hazırlanmalısın.

 

 1. Daime tevbe ve istiğfarda bulunmalısın. Büyük günahlar şöyle dursun, küçük günahlardan bile sakınmalısın.Geceleyin uyumadan önce kendi nefsini hesaba çekmeye biraz zaman ayırmalısın. Yaptığın iyilik ve kötülükleri düşünmelisin. Hayatını ve vaktini boşa harcamamaya gayret etmelisin. Harama düşmemek için şüpheli şeylerden sakınmalısın.

 

 1. Gözlerini haramdan sakınmalı, nefsi duygularına hâkim olmalısın.

 

 1. İçki, uyuşturucu gibi şeylerden tamamen kaçınmalısın.

 

 1. Kötü ve bozguncu arkadaşlardan, günah ve suç işlenen yerlerden kaçınmalısın.

 

 1. Oyun ve eğlence yerlerine yaklaşmak şöyle dursun bu tür yerlerle mücadele etmeli, onları kapatmak için uğraşmalı, refah ve bolluk içinde yaşamanın her çeşidinden kaçınmalısın.

 

 1. Sevgi, takdir, yardımlaşma ve özveride bulunmak gibi kardeşlik haklarını tam olarak yerine getirmelisin.

 

 1. Senin inancına ve fikrine uymayan parti ve cemaatlerden tamamen uzak durmalısın.

 

 1. Liderliğin bilgi ve izni dâhilinde, davanı her yerde yaymalısın. Davayı olumsuz yönde etkileyecek bir iş yapmaya girişmemelisin. Daima manevi yönden davaya bağlı olmalısın. Daima kendini ordu içinde bulunan ve emir bekleyen bir asker gibi görmelisin.

 

 1. Zillet, yaltaklanma yağcılık derecesine varmadan mutevazi ol. Devamlı mertebenden azını iste ki ona ulaşasın.

 

40. Sürekli ümmetle ruhen ve amelen bağlantılı ol ve kendini daima kışlasında emir bekleyen bir asker gibi kabul et.

 

Hasan el Benna

BU HABERLER DE VAR!

Fitneler ve Gariplerin Hali

Zeynu-d Dîn Ebi-l Ferec ibni Receb el-Hanbelî rahimehullah dedi ki:”Saptırıcı Hevâlar ve Şüpheler Fitnesine gelince; …

Yoksa Kalbin Öldü Mü?

  Bu can alıcı sorunun cevabını soracağım soruyla cevaplandıralım öncelikle; Peki, tertemiz, bozulmamış kalp nedir? …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Selsebil Medya

Yeni içeriklere daha çabuk ulaşmak için Telegram kanalımızı takip edebilirsiniz.

KANALA KATIL
KAPAT