Pazartesi, 22 Ekim 2018

Hayvani arzuların esiri “IŞİD”

IŞİD’deki hayvani arzular kadına mala veya makama sahip olma cihetindendir. Haricilerin kadınlara zaafı tarihte emsali ve temeli olan bir hakikattir. Bu huy kuşaktan kuşağa geçmiştir. Katam adındaki bir harici kadının İbn Mülcem’den mehir olarak, Halife Ali b. Ebu Talib’i katletmesini talep etmişti. İbn Mülcem kadının büyüleyen bu güzelliği karşısında Ali b. Ebu Talib’i öldürmekte tereddüt etmedi.

Haricilerin şehevi istek ve arzulara olan bu düşkünlüğü hakka ittibadan alıkoymuş basiretlerini köreltmiştir. Tarihleri bizlere davranışlarındaki hayvani arzuların hakka ittibaya engel olduğunu onaylıyor.

Günümüzde varisleri sayılacak IŞİD’in gelişen vakıalardaki tutumlarından, hayvani arzularını hakka, fazilete ve ahlaka tercih ettiklerini göreceksiniz. Şam topraklarındaki musibetlerinden biri de burada olmayan kadınları evlerini, ailelerini ve beldelerini terk etmeleri yönünde tahrikte bulunmalarıydı. Evlilik akdini değersizleştirmek ve kadılarının hükümleriyle boşanmayı kolaylaştırdıklarına bizzat Şeyh Mucahid Cezravi şahid olmuştur.

Buna yaşanmış bir misal getiriliyor; Evliliklerinin çoğunda veli izni olarak IŞİD kadısı merci kabul ediliyor adeta Evlilik müessesesiyle istihza ediyorlardı. Şeyh Ebu Zubeyr el-Eşari’nin (taqabellah) IŞİD’liler hakkında “Onlar kadınların kendilerine varması için kışkırtıcı ve tahrik edici hareket/sözlerde bulunuyorlardı.” sözü hala hafızamızdadır.

IŞİD şeref ve erkeklikten nasipsiz bu eylemle kadınları hurafe topraklarına yerleşmeleri için yol masraflarını dahi üstlenmişti. IŞİD, mücahidlerle ciddi anlamdaki ilk çarpışmasında bölgedeki kadınları mazlum olmaları bahanesiyle sahiplenmeye kalkıştılar. Mücahidlere karşı takındıkları tavır ve eylemler takipçilerini mücahidlere karşı cesaretlendirmiş ve saldırgan yönlerini kızgınlaştırmış ve bunları güçlü propaganda ile yayın organları aracılığyla kitleye servis etmiştir.

Mücahidler tarafından feth edilmiş bölgelere saldırıp orada bulunan kadınların cariye olarak alınması yönünde şer’ileri ve savaşçıları aleni bir şekilde beyanlarda bulunuyorlardı.

Savaş meydanında bir kadını ele geçirmek istedikleri yönünde haberlerin yayılması onlar tarafından da inkar edilmemişti. Aynı şekilde olaylar ilk patlak verdiğinde Atme’de bir çocuğa ciddi anlamda zarar vermişlerdi. Rabbim sen bize selamet ver.

Dini ve ahlaki değerleri hiçe sayarak hayvani arzularını kendilerine rehber edinmişlerdi. İtikadları gereği mücahidlerin kontrolündeki bölgelerde bulunan gurupları kadınları da dahil tekfir etmeyi menhec edinmişlerdi. Bu günlerde bile mücahidlerin şahitlikleriyle de sabittir ki Haleb’in kuzey kırsallarında bulunan kadınları cariye aldıkları yönünde haberler alıyoruz. Ki önceden de hiçbir maslahat-mefsedeti ve şer’i gerekçe gözetmeden hayvani arzuları dizginlemek adına yezidi kadınları cariye aldıklarını biliyoruz. Ha keza yezidilerde Irak’ta sünni kadınlara aynısını yaparak intikamlarını almışlardı.

“Bir koyun sürüsünün içine salıverilmiş iki aç kurdun o sürüye verdiği zarar, mala ve mevkiye düşkün bir adamın dinine verdiği zarardan daha büyük değildir” (Tirmizî / Zühd, 43)

IŞİD, Nusret Cephesiyle karşı karşıya geldiğinde cephenin kontrolünde olan üs ve malların kendilerine ait olduğu yönünde fetvalar yayınladılar. Hurafelerin sözcüsü (Adnani) Doktor Eymen’in yaptıklarını tasdik etmeleri durumunda Şam topraklarını bırakıp Irak’a gideceklerini söylüyordu. Fakat Doktor Eymen hayvani arzularının getirdiği tahribatlara göz yummayınca, mal ve şöhret hırslarının vesvesesi Doktor Eymen’e her türlü ithamı ve iftirayı mübah gördü!

Sahada çarpışan farklı grup/tugaydaki mücahidlere mürted damgası vurarak kimisinin cephaneliğini kimisinin konuşlandığı askeri noktaları kimi zamanda mücahidlere yarar sağlayan arazileri gasp ediyorlardı. Doğu bölgesindeki ilk karşılaşmada mücahidlerin kontrolünde bulunan stratejik öneme sahip yerlere saldırı başlatmışlardı.

Nusret cephesi PKK ile savaştığı esnada bunu fırsat bilip cephenin zayıf kaldığı yerlere saldırıp Mücahidleri mağdur etmişlerdi. Genelde petrol zenginliği olan bölgeleri ve stratejik öneme sahip yerleri tercih ederek Saldırılarını bunun üzerine temellendiriyorlardı.

Aynı zamanda IŞİD ele geçirdiği bölgelerde halka vergi zorunluluğu getiriyordu ki yoksul halka şiddet olarak bu ceza yeterdi! IŞİD’in evvelki kadılarından Şuayb el Mısri’nin dediğine göre Bağdadi dünya gerçeği olan sigara ticaretine de izin veriyordu.

Mal ve Cinsi arzularda yoğunlaşan hayvani dürtüleri, maalesef tüm hareketlerini ve fikirlerini kuşatmıştı.

 

Ebu Hasan el Kuveyti

BU HABERLER DE VAR!

Cihadi Akımda Olması Beklenen Değişimler

  Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile. Ondan yardım dileriz. Hamd âlemlerin Rabbi olan …

Filistin`i Kurtarmanın Yolu

Yahudilerin işlediği bu insanlık suçuna karşı, takınılması gereken tavır iki şekilde olmalı; Birinci Yol: Meydan okuyup …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Selsebil Medya

Yeni içeriklere daha çabuk ulaşmak için Telegram kanalımızı takip edebilirsiniz.

KANALA KATIL
KAPAT